Kancelaria
parafiawislawielka.pl
Kancelaria parafialna mieści się w budynku probostwa.
Czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św.

Zgłaszanie do sakramentów:
  • Chrzest święty
    Prosimy zgłaszać dziecko w kancelarii parafialnej. Rodzice dostarczają akt urodzenia dziecka, a chrzestni zaświadczenie z parafii pochodzenia.
  • Ślub
    Narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Przedstawiają między innymi świadectwa ukończenia katechizacji w szkole średniej, a w przypadku osób spoza parafii także metrykę chrztu świętego
Ulice należące do parafii: Cieszyńska, Hodowców, Leśna, Mleczna, Pogodna, Słoneczna, Zacisze, Zalewowa