Wiadomości
parafiawislawielka.pl
Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób
zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności
do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni
za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć:
- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);
- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej
w archidiecezji katowickiej);

Organizacja i nadzór merytoryczny:
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman
Buchta)
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: Magdalena Jóźwik)
Więcej informacji i zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/;
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce

page1image66940288.png

MODLITWA O POKÓJ 

(na motywach Listu do Efezjan] 

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! 

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska; 

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. 

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. 

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. 

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! Modlimy się za wszystkich! 

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos; 

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. 

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”; 

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. 

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen. 

page1image66940496.png page1image66940704.png page1image66940912.png 

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa.