Wiadomości
parafiawislawielka.pl

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!
Już za tydzień razem z Maryją, Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
będziemy uwielbiać miłosiernego Boga w duchu liturgii Słowa Bożego dzisiejszej
niedzieli: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego
wołania”. Mam nadzieję, że na piekarskim wzgórzu spotkam się zarówno
z reprezentacją kobiet każdej parafii, jak również z przedstawicielkami wszystkich
wspólnot zakonnych posługujących w naszej archidiecezji. Osobom życia
konsekrowanego, szczególnie ze wspólnot kontemplacyjnych w Polsce i za granicą,
dziękuję za modlitewne wsparcie oraz ofiarowanie cierpień w intencji piekarskich
pątniczek, duchowych owoców pielgrzymki, a także dobrej pogody. Polecam też naszą
pielgrzymkę modlitwie całej archidiecezjalnej wspólnoty.
Duszpasterzy parafialnych oraz krewnych i bliskich piekarskich pątniczek proszę
o ułatwienie im dotarcia do Piekar Śląskich w ramach wspólnie organizowanych
wyjazdów. Mając na uwadze czas wakacji i urlopów, już dzisiaj wyrażam wdzięczność
kapłanom za podjęcie w dniu pielgrzymki posługi spowiedzi św., a nadzwyczajnym
szafarzom za rozdzielanie Komunii św. podczas Mszy św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego.
Oczekując naszego spotkania i wspólnotowej modlitwy, kobietom i dziewczętom
życzę duchowego przygotowania się do pielgrzymki, szczęśliwego dotarcia do Piekar
Śląskich i umocnienia w wyznawaniu na co dzień Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Wszystkim diecezjanom przypominam o transmisji pielgrzymki od godz. 10.00
w Telewizji Polonia, TVP Katowice, a także na falach Radia eM i Radia Katowice.
Siostry i Bracia, wszyscy pamiętajmy, że z niedzielnej Eucharystii jesteśmy
„posłani w pokoju Chrystusa”. Na pełnienie tej misji niech nam Bóg błogosławi: w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 11 sierpnia 2022 r.
Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób
zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności
do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni
za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć:
- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);
- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej
w archidiecezji katowickiej);

Organizacja i nadzór merytoryczny:
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman
Buchta)
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: Magdalena Jóźwik)
Więcej informacji i zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/;
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce

page1image66940288.png

MODLITWA O POKÓJ 

(na motywach Listu do Efezjan] 

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! 

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska; 

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. 

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. 

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. 

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! Modlimy się za wszystkich! 

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos; 

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. 

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”; 

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. 

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen. 

page1image66940496.png page1image66940704.png page1image66940912.png 

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa.