Wiadomości
parafiawislawielka.pl
Zapraszam na msze św. o błogosławieństwo dla poszczególnych ulic w ramach kolędy.
Szczególnie zapraszam tych, którzy z wiadomych powodów nie zdecydowali się na odwiedziny w domu.
Plan mszy jest wywieszony w gablotce przy kościele i każdorazowo podany w intencjach mszalnych.
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO WIZYCIE AD LIMINA APOSTOLORUM
Drodzy Diecezjanie!
1. Krótko przed wizytą ad limina apostolorum w Watykanie, która odbyła się
w dniach 25–29 października br., prosiłem Was o modlitewne wsparcie, zwłaszcza
w ramach modlitwy różańcowej. Teraz, po powrocie z Wiecznego Miasta wraz
z Biskupami Pomocniczymi serdecznie dziękuję za dar modlitwy i duchowe
towarzyszenie. Przekazuję przy tym garść informacji o pobycie w Rzymie, który
rozpoczęliśmy odprawieniem Mszy św. przy grobie św. Piotra. W tym szczególnym dla
chrześcijan miejscu, w homilii, powiedziałem między innymi: „Eucharystia w bliskości
grobu Apostoła, od którego rozpoczęło się wyznanie wiary Kościoła i droga ludu Bożego
przez dzieje, wreszcie słowo i błogosławieństwo biskupa Rzymu, których oczekujemy,
niech nas umocnią w eklezjalnym posłannictwie: na drodze odnowy i nawrócenia
osobistego i duszpasterskiego, w dialogu ze światem, w służbie człowiekowi przez
komunię, uczestnictwo i misję ku Kościołowi – Wspólnocie”.
W centrum poszczególnych dni wizyty „do progów Apostołów” były celebracje
Eucharystii w rzymskich bazylikach i przy grobie św. Jana Pawła II. Wypełniały je również
– zgodnie z przyjętym planem – spotkania w watykańskich urzędach, które wspomagają
Ojca świętego w pełnieniu Jego uniwersalnej misji w Kościele Powszechnym i dla całej
ludzkiej rodziny. Wyjątkowy charakter miało spotkanie z Następcą św. Piotra, papieżem
Franciszkiem. Grupie biskupów z metropolii katowickiej i krakowskiej poświęcił on wiele
czasu na braterską rozmowę, która dotyczyła między innymi rozpoczętego synodu
o synodalności Kościoła, a także wyzwań pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Ojciec
święty zachęcił nas do dalszej, wytrwałej służby w głoszeniu Ewangelii i ufności Bożej
Opatrzności. Kiedy – zgodnie z przyjętym protokołem – przedstawiłem się papieżowi
Franciszkowi i wypowiedziałem słowo „Katowice”, Ojciec święty natychmiast wspomniał,
że czeka nas beatyfikacja młodego kapłana, który w służbie bliźnim oddal swoje życie.
Wykorzystałem ten moment na podziękowanie Papieżowi, zarówno za uznanie
męczeństwa ks. Jana Franciszka Machy, jak i za wyznaczenie daty Jego beatyfikacji oraz
ustanowienie swego delegata na uroczystość beatyfikacyjną. Będzie nim prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Kończąc tę krótką relację o wizycie w Rzymie chcę podkreślić, że nasza serdeczna
więź ze Stolicą Apostolską i papieżem Franciszkiem jeszcze bardziej się umocniła. Ojciec
święty wspiera nas modlitwą i nam błogosławi.
Bracia i Siostry!
2. Zgodnie z zapowiedziami, już w sobotę 20 listopada br. o godz. 10-tej
w katowickiej katedrze będziemy – jako wspólnota Kościoła archidiecezji katowickiej –
świadkami beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy. Raz jeszcze zachęcam
Was do duchowego przygotowania się do tej uroczystości poprzez bliższe poznanie
postaci śląskiego męczennika, chociażby dzięki specjalnemu dodatkowi dołączonemu
do „Gościa Niedzielnego” pod tytułem: „Wielki dzień księdza Jana”. Bezpośrednio przed
beatyfikacją ukaże się również „Gość Extra” w całości poświęcony ks. Janowi Macha.
Zapraszam Was do włączenia się w trwającą nowennę oraz do zaplanowania udziału
w beatyfikacji. Duchowa jedność z uczestnikami uroczystości beatyfikacyjnej umożliwią
nam transmisje: telewizyjna, radiowa i internetowa.
Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii i Waszym parafialnym
wspólnotom z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 4 listopada 2021 r.
Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób
zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności
do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni
za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć:
- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);
- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej
w archidiecezji katowickiej);

Organizacja i nadzór merytoryczny:
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman
Buchta)
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: Magdalena Jóźwik)
Więcej informacji i zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/;
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce

page1image66940288.png

MODLITWA O POKÓJ 

(na motywach Listu do Efezjan] 

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! 

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska; 

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. 

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. 

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. 

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! Modlimy się za wszystkich! 

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos; 

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. 

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”; 

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. 

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen. 

page1image66940496.png page1image66940704.png page1image66940912.png