Wiadomości
parafiawislawielka.pl
ZARZADZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
z dnia 26 marca 2021 r.
1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal
dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji
kościelnych i cywilnych.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie
do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede
wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać
zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.
Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa,
stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa)
oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.
Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie
i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa
(por. kan. 273).
3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych
do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem
transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji
archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem
Internetu.
W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej
katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego
zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową,
kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom
tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować
każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed
udzielaniem Komunii św.
Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej
udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła,
jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po
udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie
Komunii św. na rękę.
5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy
z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli
wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła
i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych
w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach
dekanatu.
Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce
i na stronie internetowej parafii.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 26 marca 2021 r.
VA I – 21/2
Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób
zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności
do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni
za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć:
- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);
- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej
w archidiecezji katowickiej);

Organizacja i nadzór merytoryczny:
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman
Buchta)
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: Magdalena Jóźwik)
Więcej informacji i zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/;
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce

page1image66940288.png

MODLITWA O POKÓJ 

(na motywach Listu do Efezjan] 

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! 

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska; 

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. 

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję. 

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. 

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! Modlimy się za wszystkich! 

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos; 

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. 

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”; 

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. 

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen. 

page1image66940496.png page1image66940704.png page1image66940912.png 

Zestaw praktycznych wskazówek sanitarnych opracowany przez dr. hab. Andrzeja Lewandowicza, lekarza internistę i geriatrę.