Wiadomości
parafiawislawielka.pl
Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa.

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu

Modlitwa papieża Franciszka o ustanie epidemii koronawirusa na świecie:

Strzeż, święty opiekunie, naszego kraju.
Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli - jak Ty - jak zatroszczyć się o osoby powierzone ich odpowiedzialności.
Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobry fizycznemu braci.
Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących:
wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.
Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.
Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, szczególnie pamiętaj o najmłodszych.
Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.
Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.
Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii.
Amen.