Wiadomości
parafiawislawielka.pl

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!
Już za tydzień razem z Maryją, Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
będziemy uwielbiać miłosiernego Boga w duchu liturgii Słowa Bożego dzisiejszej
niedzieli: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego
wołania”. Mam nadzieję, że na piekarskim wzgórzu spotkam się zarówno
z reprezentacją kobiet każdej parafii, jak również z przedstawicielkami wszystkich
wspólnot zakonnych posługujących w naszej archidiecezji. Osobom życia
konsekrowanego, szczególnie ze wspólnot kontemplacyjnych w Polsce i za granicą,
dziękuję za modlitewne wsparcie oraz ofiarowanie cierpień w intencji piekarskich
pątniczek, duchowych owoców pielgrzymki, a także dobrej pogody. Polecam też naszą
pielgrzymkę modlitwie całej archidiecezjalnej wspólnoty.
Duszpasterzy parafialnych oraz krewnych i bliskich piekarskich pątniczek proszę
o ułatwienie im dotarcia do Piekar Śląskich w ramach wspólnie organizowanych
wyjazdów. Mając na uwadze czas wakacji i urlopów, już dzisiaj wyrażam wdzięczność
kapłanom za podjęcie w dniu pielgrzymki posługi spowiedzi św., a nadzwyczajnym
szafarzom za rozdzielanie Komunii św. podczas Mszy św. pod przewodnictwem
arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego.
Oczekując naszego spotkania i wspólnotowej modlitwy, kobietom i dziewczętom
życzę duchowego przygotowania się do pielgrzymki, szczęśliwego dotarcia do Piekar
Śląskich i umocnienia w wyznawaniu na co dzień Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Wszystkim diecezjanom przypominam o transmisji pielgrzymki od godz. 10.00
w Telewizji Polonia, TVP Katowice, a także na falach Radia eM i Radia Katowice.
Siostry i Bracia, wszyscy pamiętajmy, że z niedzielnej Eucharystii jesteśmy
„posłani w pokoju Chrystusa”. Na pełnienie tej misji niech nam Bóg błogosławi: w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 11 sierpnia 2022 r.