Wiadomości
parafiawislawielka.pl
Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć:
- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);
- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);

Organizacja i nadzór merytoryczny:
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman Buchta)
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: Magdalena Jóźwik)
Więcej informacji i zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/;